Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 

De LO/Sport Golfcompetitie 2016

 

Op 6 juni 2013 is de “Stichting Vrienden Dienstvak LO/Sport” opgericht.
De stichting heeft onder meer tot doel om door een variatie aan activiteiten de onderlinge band te verstevigen.

Hoe werkt de GOLF competitie?

Uitgangspunt is dat we het iedereen zo eenvoudig mogelijk maken om deel te nemen.

Een paar regels horen er bij en die staan hieronder.

 • Deelname is mogelijk voor Vrienden LO/Sport (donateurs) van de Stichting, in bezit van GVB (hcp 54) en een geregistreerde handicap bij de NGF club of andere club (b.v. ANWB).

 • De deelnemers maken zelf afspraken om te spelen met wie, waar ze dat gaan doen, het aantal te spelen holes (9, 18, 27….) en welke spelvorm. De spelvorm kan b.v. zijn: netto strokeplay, stableford, tegen par of matchplay.

 • Alle wedstrijden worden gespeeld met 100% handicapverrekening. Spelers met een handicap tussen 37 en 54, spelen vanaf handicap 36 om “duikboten” tegen te gaan. Aantal slagen worden uiteraard berekend volgens de handicaptabel van de te spelen baan.

 • De samenstelling van de flight is vrij (2, 3 of 4 spelers). Iedereen speelt dan tegen iedereen.
  Dus: 2-bal = 1 wedstrijd p.p., 1 totaal. 3-bal = 2 wedstrijden p.p., 3 totaal. 4-bal = 3 wedstrijden p.p., 6 totaal.

 • Uiteraard is er een competitie-element, je bent LO/Sport-er of niet. Van belang is “wie wint de match van wie”, ongeacht de scores. Winst = 2 punten, gelijk = 1, en verlies = 0 punten.

 • Resultaten graag doorgegeven aan robentruus@ziggo.nl, onder vermelding van:
  speeldatum, namen, actuele handicaps, privé e-mailadres, spelvorm, baan, en uitslag.

 • Deelnemers, wedstrijden en klassementen worden gepubliceerd op de site van “Vrienden LO/Sport” www.fitforaction.nl , bij “Activiteiten” → “LO/Sport Golfcompetitie”.

 • Afhankelijk van het succes wordt het seizoen afgesloten met een gezamenlijke wedstrijd voor Vrienden LO/Sport. Het eindklassement wordt een combinatie van de resultaten gedurende het seizoen en deze (eindejaars-) wedstrijd.

 • Bijzonderheden worden gepubliceerd op de site van de Stichting: www.fitforaction.nl.

 • Voor vragen en suggesties kun je je richten tot Rob Zimmermann (robentruus@ziggo.nl) of Wil Maaswinkel (wil.maaswinkel@casema.nl).

 • Het reglement (zoals hierboven) kunt u hier downloaden